sreda , 24 априла 2024
Početna / Poljoprivreda / Regresirano osiguranje useva do 31. oktobra

Regresirano osiguranje useva do 31. oktobra

 

Regresiranje osiguranja useva i plodova

Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 61/17 od 23. juna 2017. godine.
Subvencionisanje osiguranja useva i plodova sprovodi se već duži niz godina. Subvencioniše se (regresira) 40-45% od plaćenje premije osiguranja umanjene za iznos poreza.

Pravo na korišćenje regresa ima:
pravno lice,
preduzetnik i
fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava
Vrste podsticaja su:
1) podsticaji za osiguranje ratarskih kultura (žitarice i industrijsko bilje)
2) podsticaji za osiguranje povrtarskih kultura
3) podsticaji za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja
4) podsticaji za osiguranje rasadnika i mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod
5) podsticaji za osiguranje životinja.

Pravo na regres ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi Ministarstvu finansija i privrede -Upravi za trezor.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.

Uz zahtev za ostvarivanje podsticaja dostavlja se:
original ili overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine
original potvrde od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine o ukupno plaćenoj premiji osiguranja.
Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu o osiguranju izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.
Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja su:
za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara
za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara
za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara
za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod – 500.000 dinara
za podsticaje za osiguranje životinja – 2.000.000,00 dinara.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.

Zahtev se podnosi u dva primerka od 1. jula do 15. novembra tekuće godine.

Izvor: Subvencije.rs

Preporuka

Veliko priznanje Milanu Mirčiću, nagrada grada Beograda

Mladenovčanin Milan Mirčić dobio je danas veliko priznanje, nagradu grada Beograda za 2023 godinu iz …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *