sreda , 6 децембра 2023
Početna / Vesti / Humanitarni paketi za najugroženije izbeglice

Humanitarni paketi za najugroženije izbeglice

 

Na osnovu Odluke Komesarijata za izbeglice Republike Srbije Broj 024-1848/1 od 05.7.2017. godine, Rešenja predsednika Gradske opštine Mladenovac br. II-00-06-3/202/2016 od 16.08.2016. godine i Pravilnika broj III-08-561-3/2015 od 17.09.2015 godine, Komisija za izbor korisnika za raspodelu humanitarnih paketa hrane ,ogrevnog drveta i jednokratne novčane pomoći, najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije Gradske opštine Mladenovac, na sednici održanoj dana 30.11.2017. godine, objavila je:

O G L A S

Za dodelu humanitarnih paketa hrane najugroženijim porodicama izbeglica u statusui interno raseljenih lica sa teritorije Gradske opštine Mladenovac

Pravo na pomoć mogu da ostvare:1. Porodice izbeglica sa važećom izbegličkom legitimacijom koje imaju boravište na teritorij gradske opštine Mladenovac i2. Porodice interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji Gradske opštine Mladenovac.

Komisija utvrđuje Listu korisnika prema sledećim kriterijumima: 1. stepen socijalne i materijalne ugroženosti porodice; 2. porodice sa dvoje ili više dece ispod 18 godina, porodice sa trudnicama ili detetom/decom do 5 godina; 3. domaćinstva samohranih roditelja (samohrani roditelj sa detetom/decom ispod 18 godina ili studentom/studentima do 26 godina); 4. porodice sa više generacija sa jednim ili više članova preko 60 godina; 5. zdravstveno stanje i invalidnost podnosioca zahtava i članova porodičnog domaćinstva; Prednost će imati podnosioci zahteva obuhvaćeni sledećim kriterijumima ugroženosti: – žena nosilac domaćinstva; – žrtve seksualnog/porodičnog nasilja; – bolesni članovi domaćinstva/članovi domaćinstva sa posebnim potrebama; – porodice bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima (do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, po članu domaćinstva). Zahtev za dodelu pomoći podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima u kancelariji br. 11 Uprave Gradske opštine Mladenovac, ul. Janka Katića br. 6, Mladenovac.Uz zahtev za dodelu pomoći, podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze:

ZA IZBEGLICE:

–    Važeću izbegličku legitimaciju za podnosioca zahteva;

–    Uverenje o primanjima.

ZA RASELJENA LICA:

–    Važeću ličnu kartu;

– Prijava boravka;

– Legitimacija raseljenog lica, za podnosioca zahteva;

– Uverenje o primanjima.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom predaju se na pisarnici Uprave gradske opštine Mladenovac sa napomenom da se dostavljaju Komisiji za izbor korisnika za raspodelu humanitarnih paketa hrane .  Rok za podnošenje zahteva je od 04.12.2017 do 11.12. 2017. godine.

Komisija utvrđuje Listu korisnika koja se objavljuje na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Mladenovac i sajtu Gradske opštine Mladenovac.Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Mladenovac i sajtu gradske opštine Mladenovac.
KOMISIJA

Preporuka

Turnir u Topoli, rezultati od utorka parovi za sredu

Odigrane su utakmice drugog takmičarskog dana na turniru u malom fudbalu u Topoli. Rezultati od …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *