petak , 21 jun 2024
Početna / Poljoprivreda / Posle Beograda i Srbija subvencioniše priključne mašine

Posle Beograda i Srbija subvencioniše priključne mašine

 

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA

(„Službeni glasnik RSˮ, broj 48/18 od 23. juna 2018. godine)

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
primarnu proizvodnju voća i grožđa;
primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
navodnjavanje biljnih kultura.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
preduzetnik
privredno društvo
zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
srednja škola
naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.
Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 100.000 dinara;
je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.
Lice koje ispunjava opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje i ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru
do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća
od 0,2 do 100 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino
do 3 ha povrća (na otvorenom polju)
od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju)
do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja
do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja
Mehanizacija i oprema za koju se može ostvariti subvencija su:

protivgradna mreža
nosači za protivgradnu mrežu
stubovi za ograđivanje voćnjaka i vinograda
žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda
materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
trogodišnje malč folije – samo za jagodu
materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine
priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku i vinogradu
rotositnilice (rotofreze)
frostbusteri gorionici (priključna mašina)
zadimljivači (fogeri)
nasloni za proizvodne zasade voća i grožđa (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa pratećom opremom
priključna mehanizacija za sitnjenje i skupljanje i briketiranje ostataka posle žetve/rezidbe (balirke, sečke/mlinovi, briketerirke do 500kg/čas)
mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja
materijali za pokrivanje povrtarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
materijali za pokrivanje povrća i cveća, u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća
sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači,raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine
tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu
mašine za skupljanje jezgrastog voća
pokretne platforme za berbu
mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi
elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi
mašine za vezivanje rezanog cveća
sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja
nabavku mašina za osnovnu obradu zemljišta (plugovi, tanjirače)
nabavku mašina za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače)
rotositnilice i rotofreze
valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta
međuredni kultivatori
nabavku mašina za đubrenje zemljišta (rasipači mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 500 litara)
nabavku mašina za zaštitu bilja (traktorske prskalice, atomizeri, mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda)
mašine za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi)
nabavku mašina za transport poljoprivrednih proizvoda
nabavku ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
Lice ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura, ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara.

Subvencija iznosi 50% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, odnosno 65% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a za marginalna naselja.

Spisak marginalnih naselja(sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi), možete pronaći OVDE.

Korisnik podsticaja je dužan da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana nabavke opreme, odnosno pet godina od dana nabavke mašina i mehanizacije, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Otuđenjem predmeta podsticaja ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

 

Preporuka

Vidovdanski turnir u Stojniku, start u subotu

Tradicionalni Vidovdanski turnir u malom fudbalu u Stojniku, počeće u subotu 22. juna. Prijavljivanje ekipa …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *