utorak , 5 марта 2024
Početna / Poljoprivreda / Mere zaštite tokom žetve

Mere zaštite tokom žetve

 

MERE ZAŠTITE OD POŽARA TOKOM OBAVLJANJA ŽETVENIH RADOVA
Radi zaštite strnih useva od požara ne lože se otvorene vatre, u blizini useva u vreme njihovog sazrevanja, po pravilu tri nedelje pre žetve, do uklanjanja požnjevenih useva sa njiva.
Žetva se otpočinje prokošavanjem useva po sredini, najmanje u širini od 15 metara. Na kompleksu zemljišta većem od 100 hektara, prokošavanje se vrši tako da se odvaja približno svakih 50 hektara najmanje u širini od 15 metara. Po završetku prokošavanja, prokošeni pojas se mora odmah preorati.
Kamarisanje neovršenih strnih useva i slame van naselja može se vršiti na udaljenosti od najmanje 100 metara od železničke pruge, voda visokog napona, trafostanice, skladišta zapaljivih materija, objekata u kojima se loži vatra i sličnih objekata koji mogu izazvati požar.
Individualni poljoprivredni proizvođači neovršene strne useve i slamu mogu kamarisati na zajedničkim guvnima van naselja ili u sopstvenom dvorištu. Na zajedničkim guvnima kamarisanje se može vršiti po sistemu parnih kamara veličine 2×10 metara, tako da rastojanje između kamara bude 4 metra, a rastojanje i odstojanje para kamara najmanje 20 metara. Kamare neovršenih strnih useva u dvorištu individualnih poljoprivrednih proizvođača moraju biti udaljene najmanje 6 metara od objekata ili zapaljivih materija.
Žetva, vršidba i transport strnih useva i slame obavlja se vršaćim mašinama, kombajnima, traktorima, drugim teretnim motornim vozilima i pokretnim sušarama koje su obezbeđene od izbijanja požara varničenjem, isijavanjem toplote ili na drugi način i snabdevene odgovarajućim hvatačima, razbijačima i prigušivačima varnica.
Prevoz neovršenih strnih useva i slame može se vršiti samo vozilima koja ispunjavaju uslove iz člana 10 ovog pravilnika. Prevoz neovršenih strnih useva i slame ne može se vršiti zaprežnim vozilima koja upotrebljavaju uređaje za osvetljenje koji mogu izazvati požar.
Kombajn kojim se obavlja žetva i vršidba mora biti snabdeven ispravnim aparatom tipa Ѕ-9, ašovom i lopatom za gašenje požara. Ako se žetva i vršidba obavlja sa tri ili više kombajna pored opreme iz stava 1 ovog člana, mora se obezbediti autocisterna ili cisterna sa traktorskom vučom zapremine 3.000 do 5.000 litara napunjena vodom, sa ugrađenom pumpom i snabdevena opremom za gašenje požara.
Traktor kojim se obavlja vršidba mora biti snabdeven aparatom za gašenje požara tipa Ѕ-9, a pored vršalice mora postojati ispravna jednocilindrična ručna pumpa za gašenje požara sa odgovarajućim priborom. Na vršalici se mora nalaziti sud širokog otvora napunjen sa najmanje 50 litara vode.
Traktor koji pokreće vršalicu u vršidbi mora biti propisno udaljen od vršalice, snabdeven instalacijom za odvođenje statičkog elektriciteta, vezan za vršalicu ispravnim čeličnim užetom, a na prostoru između njega i vršalice ne mogu se nalaziti usevi i slama.
Svakodnevno po završetku rada poljoprivredne mašine koje učestvuju u vršidbi, osim vršalice, kao i ovršene žitarice, moraju se udaljiti na mesto bezbedno od izbijanja požara. -Između kamara neovršenih stranih useva može se prolaziti samo poljoprivrednim mašinama kojima se obavlja vršidba.
Pri obavljanju žetve, vršidbe, prevoza strnih useva i kamarisanja, ne može se pušiti, paliti i nositi vatra i žar i koristiti sredstva sa otvorenim plamenom. Izuzetno od stava 1 ovog člana može se pušiti na mestu koje je označeno kao mesto za pušenje, udaljeno najmanje 30 metara od mesta rada i snabdeveno posudom napunjenom vodom za gašenje opušaka i palidrvaca.

Preporuka

Dva zlata u Tuzli za Mladenovac

Na Medjunarodnom karate turniru u Tuzli, koji je okupio 500 takmičara, karatisti KK Mladenovac su …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *