četvrtak , 9 фебруара 2023
Početna / Sport / Fudbal / Mladenovcu, Lazarevcu i Obrenovcu po dva delegata

Mladenovcu, Lazarevcu i Obrenovcu po dva delegata

Održana dvanaesta sednica Izvršnog odbora FS Beograda

U prostorijama FSB održana je dvanaesta sednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Beograda. Sednicom je predsedavao predsednik FS Beograda Dušan Mrakić, a članovi Izvršnog odbora su, posle usvajanje zapisnika sa prethodne sednice tog tela, verifikovali sve odluke sa jedanaestog zasedanja Odbora za hitna pitanja FSB.

 

Centralne tačke ove sednice bile su usvajanje konačnog Nacrta izmena i dopuna Statuta Fudbalskog saveza Beograda  i zakazivanje vanredne sednice Skupštine FSB koja će se, kako je odlučio Izvršni odbor FSB, održati u četvrtak 14.

iNa osnovu Zaključka Odbora za hitna pitanja FS Srbije od 15.08.2017. godine ina osnovu člana 35. i 61. Statuta Fudbalskog saveza Beograda (Službeni glasnik FS Beograda ,,Beogradski Fudbal”, vanredni broj I od 17.02.2017. godine), SkupštinaFudbalskog saveza Beograda na sednici održanoj __.__.2017. godine, donela je

 

O D L U K UO IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA FUDBALSKOG SAVEZA BEOGRADA(Službeni glasnik FS Beograda ,,Beogradski Fudbal“vanredni broj I 17.02. 2017. godine),Član 1.Menja se član 32. u stavu 2 tako da sada glasi:”Skupština ima 33 člana.

 

”Menja se član 32. u stavu 3 tako da sada glasi:”Delegatima u Skupštini FSB koji su izabrani u skladu sa odredbama iz člana 33. ovog statuta, mandat traje 4 godine i pokriva isti mandatni period kao i onaj za organe/tela FSB.

”Stav 4 člana 32 briše se.Član 2.Menja se član 33. tako da sada glasi:”Skupštinu FSB čine predstavnici članova FSB iz sledećih struktura:-

FS opštine Lazarevac – 2 (dva) delegata-

FS opštine Mladenovac – 2 (dva) delegata-

FS opštine Obrenovac – 2 (dva) delegata-

FS opštine Grocka – 1 (jedan) delegat-

FS opštine Sopot – 1 (jedan) delegat-

FS opštine Surčin – 1 (jedan) delegat-

Klubovi Super lige – svaki klub po 1 delegata-

Klubovi Prve lige – svaki klub po 1 delegata-

Klubovi Srpske lige – 2 (dva) delegata-

Kluboi Zonske lige – 1 (jedan) delegat-

Ostale beogradske lige – 2 (dva) delegata-

Ženski fudbal – 1 (jedan) delegat-

Futsal – 1 (jedan) delegat-

Veterani – 1 (jedan) delegat-

Organizacija fudbalskih trenera – 1 (jedan) delegata-

Organizacija fudbalskih sudija – 1 (jedan) delegat-

Delegati iz redova radne zajednice, zaslužnih sportista i sportskih radnika koji se biraju na predlog predsednika FS Beograda – 4 (četiri) delegata

Predstavnike iz stava 1. ovog člana određuje izvršni organ fudbalske organizacije koju predstavlja, odnosno konferencija klubova na svojim sednicama, odnosno na predlog predsednika FS Beograda. Izborom za člana skupštine FSB, delegat stiče imunitet od opoziva od strane člana FSB koji ga je predložio za delegata i ne može biti zamenjen, osim u slučaju ukidanja imuniteta u skladu sa odredbama ovog statuta. O ukidanju imuniteta delegatu Skupštine FSB odlučuje Skupština FSB na predlog predsednika FSB. U slučaju ukidanja imuniteta delegata, onaj član FSB koji je predložio delegata, predlaže novog delegata, do isteka mandatnog perioda.

Članovi moraju da obaveste stručnu službu i daju najnovije informacije o svojim delegatima (uključujući adresu i brojeve telefona). Delegati moraju dostaviti uredno potpisano ovlašćenje odgovarajućeg člana da bi bili primljeni u Skupštinu. Članovi FSB koji daju predstavnike u Skupštini, dužni su da obaveste u pisanoj formi stručnu službu FSB o svojim predstavnicima i da o njima daju osnovne podatke, kao i da delegatima izdaju uredno potpisana ovlašćenja kako bi verifikovali svoje mandate u Skupštini.

”Član 3.Menja se član 34. u stavu 1. tako da sada glasi:”Na Skupštinu se pored delegata pozivaju i sledeća lica: a) počasni predsednik i počasni članovi FSB; b) Izvršni odbor FSB; v) predsedavajući statutarnih organa i tela; g) ostali gosti koje pozove Izvršni odbor.

”Član 4.Menja se član 40. tako da sada glasi: ”Mandat delegata prestaje smrću delegata, istekom perioda na koji je delegat izabran ili njegovom neopozivom pisanom ostavkom koja se podnosi predsedniku FSB. Svaku zamenu delegata do koje je došlo prestankom mandata delegata na osnovu pravila iz stava 5. ovog člana Statuta, treba da izvrši isti izvršni organ i to za preostali deo mandata. Zamena delegata mora se izvršiti najkasnije 7 dana pre održavanja zakazane sednice Skupštine, o čemu se pisanim putem obavezno obaveštava Stručna služba FSB.”Član 5.Ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene.

Generalni sekretar FS Beograda Mirko Gluščević

Preporuka

Miloš Trivunović dva zlata i srebro

Sjajni rezultati atletičarki AK Mladenovac na prvenstvu Srbije u Beogradu. Dve zlatne medelje i jedna …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *