petak , 19 jul 2024
Početna / Ostalo / Pojašnjenje konkursne dokumentacije – usluge održavanja javne rasvete

Pojašnjenje konkursne dokumentacije – usluge održavanja javne rasvete

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC
Komisija za sprovođenje postupka javne nabvke
Broj: 03.05.404-8/2017
Datum: 2.3.2017. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. i člana 54. stav 13. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke obrazovana Rešenjem predsednika gradske opštine Mladenovac br. 03.05.404-8/2017 od 27.2.2017. godine, daje sledeće:

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

U postupku javne nabavke male vrednosti usluge održavanja javne rasvete, JNMV br. 2.6/2017, a povodom Zahteva za pojašnjenje konkursne dokumentacije zainteresovanog ponuđača od 2.3.2017. godine, Komisija daje sledeće pojašnjenje:

Pitanje zainteresovanog ponuđača:

„U vezi referenc liste tražite listu izvršenih usluga koja je predmet javne nabavke. Da li to znači da se priznaju samo ugovori na održavanju javne rasvete ili se mogu dostaviti i ugovori na izgradnji/rekonstrukciji javne rasvete, radovi na rasveti poslovno-stambenih objekata i sl.?“

Odgovor:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji naveo da se traži referenc lista – spisak najvažnijih izvršenih usluga u prethodne tri godine na poslovima pružanja usluge koja je predmet javne nabavke, što je u skladu sa članom 77. stav 2. tačka 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama.

Predmet javne nabavke je precizno određen i definisan u okviru obrasca 5. – Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni, ali radi još jasnijeg definisanja predmetne usluge i odgovora na postavljeno pitanje, naručilac napominje da se radi isključivo o spoljnoj rasveti – eksterijera, a ne o održavanju unutrašnje rasvete objekata, bez obzira o kojoj vrsti objekta se radi.

Preporuka

Finale turnira u Stojniku, slavlje ekipe iz Topole

Ekipa Kafana litar jedan je pobednik turnira u malom fudbalu u Stojniku, koja je u …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *