ponedeljak , 15 jul 2024
Početna / Poljoprivreda / Bespovratna sredstva za opremu za navodnjavanje

Bespovratna sredstva za opremu za navodnjavanje

 

Uprava za poljoprivredno zemljište, objavila je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje u 2017-oj godini
Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 99.800.000 dinara i u visini učešća do 50% bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

A) KORISNIK SREDSTAVA
Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2017. godini može da ostvari:
1) Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2) Naučno-istraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna ustanova u oblasti poljoprivrede i institut u oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija,
3) Ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija,
4) Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga.
B) OPŠTI USLOVI
Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele na kojima se nalazi sistem za navodnjavanje.
Korisnik sredstava može da ostvari pravo na sredstva za nabavljenu opremu za navodnjavanje u 2017. godini.
Korisnik sredstava pravo na sredstava može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.
Prijava koja se odnosi na nabavljenu opremu u vrednosti ispod 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost neće se razmatrati.
Korisnik sredstava može da podnese najviše jednu prijavu.
V) POSEBNI USLOVI
Privredno društvo, preduzetnik, zemljoradnička zadruga i udruženje vodokorisnika pravo na sredstva mogu da ostvare ako su upisani u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre u aktivnom statusu.
G) IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA
Iznos sredstava koji se odobrava je do 50% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost na koju se odnosi prijava i koja se smatra prihvatljivim investicionim ulaganjem u smislu ovog konkursa.
Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 4.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
D) POTREBNA DOKUMENTACIJA
Korisnik sredstava na konkurs obavezno podnosi:
Čitko popunjen i potpisan, odnosno overen obrazac prijave;
Račun za predmetno investiciono ulaganje izdat u 2017. godini, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave;
Dokaz o plaćanju investicionog ulaganja i to:
nalog za prenos sredstava na kojem je naznačeni dužnik-nalogodavac Korisnik sredstava i navedeno je njegovo ime i prezime, odnosno njegov naziv, odnosno naziv poslovne banke kod koje je odobren kredit i izvod overeni od strane banke ili potvrda o izvršenom nalogu za prenos kod bezgotovinskog plaćanja ili,
nalog za uplatu overen od strane banke na kojem je naznačeni uplatilac isključivo korisnik sredstava i navedeno je njegovo ime i prezime odnosno naziv i izvod overen od strane banke sa fiskalnim isečkom kod bezgotovinskog plaćanja ili,
fiskalni isečak kod gotovinskog plaćanja ili plaćanja karticom;
Otpremnica potpisana od strane podnosioca prijave;
Garantni list za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno overena i potpisana izjava prodavca da predmetna oprema ne podleže garanciji;
Izjava poljoprivrednika, odnosno odgovornog lica da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdi da za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i da neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu;
Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave da za nabavku opreme za navodnjavanje ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od mesec dana od dana podnošenja prijave;
Dokaz o upisu u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre (dostavlja privredno društvo, preduzetnik, zemljoradnička zadruga i udruženje vodokorisnika);
Dokaz o razvrstavanju (dostavlja privredno društvo);
Odluka o osnivanju ili drugi akt na osnovu kojeg se utvrđuje da su naučnoistraživačka organizacija ili ustanova osnovane od strane Republike Srbije;
Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija izdata od strane ministarstva nadležnog za poslove nauke (podnosi naučnoistraživačka organizacija) i akt ministarstva nadležnog za poslove nauke o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa (podnosi naučnoistraživačka organizacija i to institut u oblasti poljoprivrede);
Rešenje o verifikaciji uvidom u koje može da se utvrdi za koje područje rada je osnovana srednja stručna škola (podnosi Ustanova u svojstvu srednje stručne škole u području rada poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija).
Dokumentacija navedena pod rednim brojevima od 2) do 4), rednim brojevima 6) i 7) i rednim brojem 9) se dostavlja u originalu, a Uprava za poljoprivredno zemljište će uvažiti na predlog komisije i overene fotokopije u skladu sa zakonom.
E) KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA
Površina poljoprivrednog zemljišta koja će se navodnjavati:
do 1 hektara – 20 poena;
od 1,01 – 3 hektara – 40 poena;
veća od 3,01 hektara – 50 poena.
Podnosilac prijave:
Privredno društvo i preduzetnik – 20 poena;
Naučnoistraživačka-organizacija i ustanova– 30 poena;
Fizičko lice, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga – 50 poena.
Ž) ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 31.07.2017. godine.

Podsticajna sredstva za organizovanje stručnog skupa mogu se dobiti preko još jednog konkursa Uprave za poljoprivredno zemljište.

 

Izvor: Subvencije.rs

Preporuka

Turnir u Velikoj Ivanči, prijavljivanje do petka

Prijavljivanje ekipa za turnir u malom fudbalu u Velikoj Ivanči, koji se igra 10 put, …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *