nedelja , 23 jun 2024
Početna / Vesti / Kriterijumi za jednokratnu pomoć za lekove i lečenje

Kriterijumi za jednokratnu pomoć za lekove i lečenje

Obaveštenje o kriterijumima i potrebnim dokumentima za dodelu jednokratne pomoći za nabavku lekova i lečenje.

Na osnovu Odluke Komesarijata za izbeglice Republike Srbije Broj 024-1848/1 od 05.7.2017. godine, Rešenja predsednika Gradske opštine Mladenovac br. II-00-06-3/202/2016 od 16.08.2016. godine i Pravilnika broj III-08-561-3/2015 od 17.09.2015 godine, Komisija za izbor korisnika za raspodelu humanitarnih paketa hrane ,ogrevnog drveta i jednokratne novčane pomoći, najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije Gradske opštine Mladenovac, na sednici održanoj dana 30.11.2017. godine, objavila je:

O B A V E Š T E NJ E

o kriterijumima i potrebnim dokumentima za dodelu jednokratne pomoćiza nabavku lekova i lečenje

K R I T E R I J U M I

Najugroženije porodice i lica mogu da ostvare pravo na pomoć  u skladu sa sledećim kriterijumima:      -porodice sa članom  telesno invalidnim, ometenim u razvoju  i bolesnim članom porodice, ili pojedinci oboleli od najtežih bolesti

PREDNOST ĆE IMATI SLEDEĆE PORODICE I LICA
-višečlana domaćinstva sa troje i više dece do 15 godina

-domaćinstva samohranih roditelja sa decom do 15 godina

-domaćinstva invalidskih penzionera

-domaćinstva starih lica  žene preko 60 god. muškarci preko 65 god.)

-za izbeglice u statusu -jednočlana domaćinstva starijih od 50 god.

POTREBNA DOKUMENTA
– rešenje o telesnom invaliditetu, rešenje o kategorizaciji, a za lica sa zdravstvenim problemima lekarski nalazi iz 2017; – za izbeglice:kopije važećih izbegličkih legitimacija;- za raseljena lica:  kopije ličnih karti, legitimacija raseljenog lica i potvrda o boravištu;- dokaz o prihodima porodice: za punoletne članove potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje(NSZ) ,potvrda od Centra za socijalni rad za korisnike NSC-a, ček od penzije ili izjava o nezaposlenosti za lica koja nisu prijavljena u NSZ, ili potvrda o visini plate;- izjava roditelja da brine o detetu/ deci bez pomoći drugog roditelja;- izjava o jednočlanom domaćinstvu;
Obrasci za podnošenje prijave za dodelu pomoći i sva bliža obaveštenja mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice  ili na  tel 8241-653 u vremenu  8 -15č.
Obaveštenje sa kriterijumima i potrebnim dokumentima za dodelu pomoći ovjavljeno je na oglasnoj tabli GO Mladenovac  i sajtu GO Mladenovac  dana 04.12.2017.god.
Rok za podnošenje prajava je 8 dana od  objavljivanja obaveštenja na oglasnoj tabli GO Mladenovac.
KOMISIJA

Preporuka

Litija Svete Tojice u Mladenovcu

Danas je obeležena slava GO Mladenovca. Sveštenstvo, predstavnici GO Mladenovac i gradjani šetali su ulicama …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *